Navarro Discount Pharmacies promotes two pharmacy executives