Teva, Sun to pay $2.15 billion to Pfizer, Takeda to settle Protonix case