Leticia Moreinos Schwartz to promote Type 2 diabetes awareness among Hispanics