New gluten-free soft pretzel from Kim & Scott's Gourmet Pretzels hits retail