Nice-Pak plant achieves zero waste to landfill distinction